Vi använder oss av aktivt lärande som pedagogisk modell och med de standardiserade utbildningar kvalitetssäkrar vi lärandet och motiverar kursdeltagarna till att utföra HLR med hög kvalitet.

Implementering av utbildning och utrustning samt utvärdering i organisationen är grunden för en fungerande första hjälpen organisation på arbetsplatsen.

Se nedan vilka utbildningar vi erbjuder:

I den här utbildningen i barnolycksfall, akut omhändertagande, livräddande första hjälpen och hlr för barn lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder då barn tex drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet.

 

Boka

I utbildningen HLR/AED lär våra instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man  använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, göra HLR, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp.
 

Boka

Grunden vid behandling av hjärtstopp är vanlig hjärt-lungräddning (HLR). Men med enbart HLR startar man sällan hjärtat igen, utan det som normalt krävs är strömstötar från en hjärtstartare. Defibrillator och AED är två andra namn för samma sak.

Den närmaste stunden efter att hjärtat har stannat så råder oftast ett elektriskt kaos i hjärtat, och pumpförmågan har därmed upphört. Med en eller flera strömstötar kan man då göra en defibrillering, vilket kan liknas vid en "omstart".

Utan hjärtstartare är överlevnadschansen inte mer än några få procent, men med en hjärtstartare som kan börja användas direkt så ökar vi överlevnadschansen mångfaldigt.
 

Boka

När en person sätter något i luftstrupen kallas det för luftvägsstop. Det är direkt livshotande och personen får svårt att andas, hosta och prata. Om ingenting görs kommer personen inom kort att drabbas av akut syrebrist i hjärnan och bli medvetslös.

Tecken på att en person har satt ett främmande föremål i luftstrupen kan även vara ansträngd andning, pipig röst, skrik med vag hes stämma. Om personen håller sig om halsen kan det vara ett tecken på luftvägsstopp eftersom det som fastnat kan göra ont.

Denna kurs ingår i de övriga kurserna, den går även att boka som enskild del och anpassas då efter just era förutsättningar.

Boka

Utbildningen i S-HLR riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning (HLR), syretillförsel och defibrillering.
 

Boka