Kvalitet

Våra instruktörer är till största del sjuksköterskor med erfarenhet ifrån akutsjukvård, utöver deras grundkompetens så har de genomfört instruktörskurs enligt HLR rådets riktlinjer.