Försäljare samt utbildningsansvarig

Vadar Hajr
Sjuksköterska i ambulans
HLR Instruktör

vadar.hajr@hjartstopp112.se
070-351 55 90